Tarieven

Zoek een vraag tussen de meest gestelde vragen

Algemene en actuele informatie

 • COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus (coronavirus). Binnen Kinderopvang Breed doen wij er alles aan om verdere verspreiding en/of besmetting te voorkomen.
 • Wanneer blijf je thuis (thuis quarantaine)?
 • Bij twijfel kan je de beslisboom 12+ raadplegen.
 • Twijfel je of je kind wel of niet naar de kinderopvang mag komen? Neem altijd contact op met de groep om te overleggen. Ook is er een duidelijke beslisboom 0 jaar t/m groep 8 klik hier voor de nieuwste versie.
 • Kom je net terug van vakantie uit het buitenland en zijn er twijfels over het wel of niet toepassen van een quarantaine periode? Maak je gebruik van de quarantaine wijzer van de Rijksoverheid ook als je al gevaccineerd bent.

Noodopvang

De snelle verspreiding van de omikron variant moet worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom gaat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown.

 • De buitenschoolse opvang en het basisonderwijs is in de periode van 20 december 2021 t/m 9 januari 2022 gesloten.
 • Tijdens de sluiting van het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang (BSO) is er noodopvang voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. Het dringende advies aan ouders/verzorgers is om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden gedurende de week voor kerst.
 • De reguliere kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar blijft open.
 • Noodopvang is beschikbaar voor:
 • Randvoorwaarden noodopvang BSO:
  • Noodopvang die door een BSO-locatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang.
  • Deze noodopvang geldt enkel voor het aantal uren en dagen dat in het contract is afgesproken.

Compensatieregeling

Het kabinet roept ouders opnieuw op om gedurende de sluiting de facturen voor de buitenschoolse opvang (bso) door te betalen. Daarmee behouden ouders een plek voor hun kinderen op de opvang, hoeft er niet worden ingegrepen in het lopende kinderopvangtoeslagsysteem, blijft de sector gefinancierd en kan noodopvang worden geboden aan ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.

Alle ouders die gebruikmaken van buitenschoolse opvang (bso) en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen vanaf 21 december 2021 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang.

De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. Deze zag er als volgt uit;

 • Ontvangt u kinderopvangtoeslag? De SVB betaalt uw tegemoetkoming begin juni uit. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. De tegemoetkoming wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst (kinderopvangtoeslag).
 • Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag? U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.
 • Maakt u gebruik van een gemeentelijke bijdrage? De gemeente verzorgt uw tegemoetkoming, deze kunt u aanvragen via de administratie van Kinderopvang Breed.

Meer informatie over de compensatieregeling van de overheid vindt u op de website van de SVB en de Rijksoverheid.

 • Al onze tarieven zijn te vinden op onze tarievenpagina.
 • Wanneer je als ouder hulp nodig hebt bij het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag kunnen wij van Kinderopvang Breed je hierbij helpen.
 • Wanneer je voor de peuteropvang gebruik wenst te maken van de subsidieregeling peuteropvang en/of VE kunnen wij dit voor je aanvragen.
 • Neem hierover contact op met onze administratie.

Vragen over Kinderopvang Breed

Binnen Kinderopvang Breed kijken wij niet alleen naar de leeftijd van uw zoon of dochter, maar ook naar de aansluiting met de groep en zijn of haar interesses. Wij willen graag dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt, aansluiting met de groep heeft en een klik met de leidster. Wij hebben de volgende leeftijdsgroepen binnen Kinderopvang Breed: Locatie Holtenbroek Dagopvang 0-4 jaar Peutergroep 2-4 jaar BSO Avonturiers groep 4+ jaar BSO Ontdekkers groep 4+ jaar BSO Piraten groep 4+ jaar BSO Rangers groep 7+ jaar Locatie Stadshagen Dagopvang 0-4 jaar Peutergroep 2-4 jaar

Kindcentrum de Boxum & Kindcentrum de Vlieger 3

Met ingang van 4 september start Kinderopvang Breed samen met KBS de Boxum, KBS de Vlieger 3 en Catent Kinderopvang twee nieuwe kindcentra in Stadshagen. Kinderopvang Breed verzorgd binnen beide scholen de dagopvang en peuteropvang en Catent Kinderopvang de buitenschoolse opvang.

Vanuit onze gezamenlijke expertises zullen wij in het schooljaar 2023-2024 toewerken naar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Dagopvang
Het verloop van een dag op de dagopvang:

07:00 – 09:00 uur Aankomst en begroeting

09:15 – 09:45 uur Pictogrammen voor de ochtend, drinken en fruit eten

10:00 – 11:00 uur Ontwikkelingsgerichte activiteiten

11:00 – 11:30 uur (Buiten) spelen

11:30 – 12:30 uur Lunch en pictogrammen voor de middag

13:00 – 14:30 uur Slapen of vrij spelen voor de niet-slapers

14:30 – 15:00 uur Drinken met fruit

15:00 – 15:30 uur Ontwikkelingsgerichte activiteiten

15:30 – 16:00 uur (Buiten) spelen

16:15 – 17:00 uur Drinken met iets lekkers

17:00 – 18:00 uur Ophalen en terug naar huis

Gedurende de dag wordt steeds rustig de tijd genomen voor toiletbezoek en het verschonen van luiers.

Peuteropvang
Door middel van pictogram-plaatjes leren we kinderen een beeld te vormen van de planning van een dag. Zo staat een pictogram van de zandbak voor buitenspelen en een boterham voor lunch.

09:00 – 09:15 uur Aankomst en begroeting

09:15 – 09:30 uur Kring met ontwikkelingsgerichte activiteiten

09:30 – 10:00 uur Vrij spel

10:15 – 10:30 uur Fruit

11:00 – 11:30 uur Buiten spelen met ontwikkelingsgerichte activiteiten

11:30 – 12:00 uur Ontwikkelingsgerichte activiteiten

12:00 – 12:30 uur Lunch

12:30 – 13:00 uur Vrij spel

Buitenschoolse opvang
Bij binnenkomst kunnen de kinderen op het activiteitenbord de activiteiten van die dag zien.

Voor schooltijd:
07:00 – 07:15 uur Aankomst en begroeting

07:15 – 07:45 uur Ontbijt

07:45 – 08:00 uur Vrij spel

08:00 – 08:30 uur Vertrek naar school

Na schooltijd:
13:00 – 14:30 uur Aankomst en begroeting

15:00 – 15:30 uur Eten en drinken

15:30 – 16:30 uur Activiteiten (binnen en buiten)

16:30 – 16:45 uur Fruit

17:00 – 18:30 uur Ophalen en terug naar huis

Tussendoor is er op de buitenschoolse opvang voldoende ruimte voor vrij spel.

Dagopvang
Het verloop van een dag op de dagopvang:

07:00 – 08:30 uur Aankomst en begroeting

08:45 – 09:00 uur Pictogrammen voor de ochtend

09:00 – 09:30 uur Ontwikkelingsgerichte activiteiten

09:30 – 10:00 uur Eet- en drinkmoment

10:15 – 10:45 uur Sport, spelen en bewegen

10:45 – 11:00 uur Drinken met fruit

11:00 – 11:30 uur (Buiten) spelen

11:45 – 12:15 uur Ontwikkelingsgerichte activiteiten

12:30 – 13:00 uur Lunch en pictogrammen voor de middag

13:00 – 14:30 uur Slapen of vrij spelen voor de niet-slapers

15:00 – 15:30 uur Drinken met iets lekkers

15:30 – 16:00 uur (Buiten) spelen

16:15 – 17:00 uur Drinken met fruit

17:00 – 18:00 uur Ophalen en terug naar huis

Peuteropvang
Door middel van pictogram-plaatjes leren we kinderen een beeld te vormen van de planning van een dag. Zo staat een pictogram van de zandbak voor buitenspelen en een boterham voor lunch.

08:30 – 08:45 uur Aankomst en begroeting

09:00 – 09:15 uur Kring

09:15 – 09:45 uur Ontwikkelingsgerichte activiteiten

09:45 – 10:15 uur Eet- en drinkmoment

10:30 – 10:45 uur Ontwikkelingsgerichte activiteiten

11:00 – 11:30 uur Buiten spelen met ontwikkelingsgerichte activiteiten

11:30 – 11:45 uur Fruit

12:00 – 12:30 uur Sport, spelen en bewegen