Peuteropvang

Door middel van pictogram-plaatjes leren we kinderen een beeld te vormen van de planning van een dag. Zo staat een pictogram van de zandbak voor buitenspelen en een boterham voor lunch.

08:30 – 08:45 uur  Aankomst en begroeting
08:45 – 09:00 uur  Kring
09:00 – 09:45 uur  Ontwikkelingsgerichte activiteiten
09:45 – 10:15 uur  Eet- en drinkmoment
10:30 – 10:45 uur  Ontwikkelingsgerichte activiteiten
11:00 – 11:30 uur  Buiten spelen met ontwikkelingsgerichte activiteiten
11:30 – 11:45 uur  Fruit
12:00 – 12:30 uur  Sport, spelen en bewegen

Door middel van pictogram-plaatjes leren we kinderen een beeld te vormen van de planning van een dag. Zo staat een pictogram van de zandbak voor buitenspelen en een boterham voor lunch.

09:00 – 09:15 uur  Aankomst en begroeting
09:15 – 09:30 uur  Kring met ontwikkelingsgerichte activiteiten
09:30 – 10:00 uur  Vrij spel

10:00 – 10:15 uur  Ontwikkelingsgerichte activiteiten
10:15 – 10:30 uur  Fruit
11:00 – 11:30 uur  Buiten spelen met ontwikkelingsgerichte activiteiten
11:30 – 12:00 uur  Ontwikkelingsgerichte activiteiten
12:00 – 12:30 uur  Lunch
12:30 – 13:00 uur  Vrij spel

Subsidieregeling Peuteropvang en VE

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij gesubsidieerde peuteropvang aan. Deze gesubsidieerde plaatsen zijn toegankelijk voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag. Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien één van beide ouders werkt of beide ouders niet werken. Uw kind kan de peuteropvang 2 dagdelen per week bezoeken. De peuteropvang is geopend gedurende de schoolweken. Voor de gesubsidieerde peuteropvang betaalt u een maandelijkse, inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Wanneer er bij uw kind een achterstand in ontwikkeling lijkt te ontstaan of er zijn omstandigheden in de thuissituatie die de ontwikkeling nadelig zouden kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld op het gebied van taal- en spraakontwikkeling, komt u in aanmerking voor een subsidie voor twee extra ochtenden Voorschoolse educatie op de peuteropvang.