Peuteropvang

Een dag op de peuteropvang

Door middel van pictogram-plaatjes leren we kinderen een beeld te vormen van de planning van een dag. Zo staat een pictogram van de zandbak voor buitenspelen en een boterham voor lunch.

Vanwege de peuteropvang tijden in Stadshagen wordt het onderstaande dagritme op alle onderdelen met een kwartier vervroegd.

09:00 – 09:15 uur         Aankomst en begroeting

09:15 – 09:30 uur         Kring met ontwikkelingsgerichte activiteiten

09:30 – 10:00 uur         Vrij spel

10:15 – 10:30 uur         Fruit

11:00 – 11:30 uur         Buiten spelen met ontwikkelingsgerichte activiteiten

11:30 – 12:00 uur         Ontwikkelingsgerichte activiteiten

12:00 – 12:30 uur         Lunch

12:30 – 13:00 uur         Vrij spel

Subsidieregeling Peuteropvang en VE

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij gesubsidieerde peuteropvang aan. Deze gesubsidieerde plaatsen zijn toegankelijk voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag. Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien één van beide ouders werkt of beide ouders niet werken. Uw kind kan de peuteropvang 2 dagdelen per week bezoeken. De peuteropvang is geopend gedurende de schoolweken. Voor de gesubsidieerde peuteropvang betaalt u een maandelijkse, inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Wanneer er bij uw kind een achterstand in ontwikkeling lijkt te ontstaan of er zijn omstandigheden in de thuissituatie die de ontwikkeling nadelig zouden kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld op het gebied van taal- en spraakontwikkeling, komt u in aanmerking voor een subsidie voor twee extra ochtenden Voorschoolse educatie op de peuteropvang.