Peuteropvang

Tijdens de peuteropvang van Kinderopvang Breed kunnen peuters spelenderwijs ontdekken hoe het straks allemaal gaat wanneer ze naar de basisschool gaan. Samen met leeftijdsgenootjes de dag beginnen in de gezamenlijke kring. Vrij spelen in de huishoek, de bouwhoek, aan de spelletjes tafel of lekker op de bank zitten om in de prentenboeken neuzen. Wekelijks wordt er ook peutergym aangeboden door Coach Kik. Tijdens de peutergym ontdekken peuters hun bewegingsmogelijkheden en oefenen ze de grove en fijne motoriek.

De peuteropvang van Kinderopvang Breed kenmerkt zich door:

 • Peuterochtenden van 09:00 tot 13:00 uur inclusief lunch, en woensdag en vrijdagmiddagen van 13:00 tot 17:00 uur
 • Tijdens de peuterochtenden op woensdag standaard peutergym
 • Kleine groepen van maximaal 12 kinderen
 • Door middel van spel wordt er spelenderwijs ingegaan op alle ontwikkelingsgebieden
 • Speelse activiteiten voor binnen en buiten met een herkenbaar ritme en elementen ter voorbereiding voor overstap naar het basisonderwijs
 • Warme overdracht bij overgang naar het basisonderwijs
 • Op de doordeweekse ochtend is het mogelijk voor peuters van 2 – 4 jaar vanuit onze dagopvang in te stromen op de peuteropvang, zonder extra kosten
 • Peuteropvang met volledige subsidie voor niet werkende ouder(s)
 • Voor Vroegschoolse Educatie (VVE) bij 2,5 jaar op indicatie volledig vergoed door de Gemeente
 • Mogelijkheden tot individuele begeleiding wanneer noodzakelijk
 • Ontwikkelingsgericht aanbod van materialen

Heeft u als ouder/ verzorger vragen over onze peuteropvang? Neem dan hier geheel vrijblijvend contact met ons op.

Op dit moment zijn er voor de peuteropvang geen wachtlijsten.

Klik hier voor het Pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Breed
Klik hier voor het veiligheid- en gezondheidsbeleid
Klik hier voor het Privacy Beleid
Klik hier voor het Pedagogisch werkplan peuteropvang
Klik hier voor het inspectierapport dagopvang GGD