Voorschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en VE

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij gesubsidieerde peuteropvang aan. Deze gesubsidieerde plaatsen zijn toegankelijk voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien één van beide ouders werkt of beide ouders niet werken. Uw kind kan de peuteropvang 2 dagdelen per week bezoeken.

Wanneer er bij uw kind een achterstand in ontwikkeling lijkt te ontstaan of er zijn omstandigheden in de thuissituatie die de ontwikkeling nadelig zouden kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld op het gebied van taal- spraakontwikkeling, komt u in aanmerking voor een subsidie voor twee extra ochtenden Voorschoolse educatie op de peuteropvang. Het consultatiebureau geeft in deze situaties een zogeheten VE-indicatie af die het mogelijk maakt dat uw peuter vaker naar de peuteropvang kan komen. Tijdens deze ochtenden wordt er extra geoefend met uw peuter om hun achterstand in te lopen, gebaseerd op vastgestelde SLO (leer)doelen. Dit noemen we Voorschoolse Educatie. Heeft uw peuter een VE-indicatie? Dan worden de twee extra ochtenden volledig gesubsidieerd. Ook voor ouders die gebruik maken van de kinderopvangtoeslag.