Voorschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en VE

De Gemeente Zwolle biedt voor peuteropvang subsidie aan. De subsidie is bedoeld om het voor alle ouders in Zwolle mogelijk te maken om hun peuter twee ochtenden per week naar de peuteropvang te brengen, ook als zij hiervoor van het Rijk geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

Wanneer uw kind een achterstand heeft, bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling, komt u in aanmerking voor een extra subsidie voor twee ochtenden Voorschoolse Educatie. Hierbij geeft de wijkverpleegkundige of het consultatiebureau een zogeheten VE-indicatie, met het advies om vaker naar de peuteropvang te komen. Tijdens deze twee extra ochtenden krijgen kinderen speciale oefeningen om hun achterstand in te lopen, gebaseerd op vastgestelde SLO (leer)doelen. Dit noemen we Voorschoolse Educatie.

Heeft uw peuter een VE-indicatie? Dan worden de twee extra ochtenden volledig door de
gemeente betaald. Ook voor ouders die de eerste twee ochtenden met kinderopvangtoeslag betalen.