Maatwerk

Maatwerk op de dagopvang

Wij bieden maatwerk op de dagopvang door mogelijkheden te bieden tot individuele begeleiding wanneer dit noodzakelijk is. Daarnaast kan de ontwikkeling van uw kind worden ondersteund door externe logopedie, fysiotherapie of andere soorten therapie. In dit geval worden behandeldoelen zo veel mogelijk in het dagelijks werken met uw kind geïntegreerd.

Maatwerk op de peuteropvang

Een groot onderdeel van ons maatwerk op de peuteropvang is ons voorschoolse educatie aanbod. Ook is het mogelijk om de ontwikkeling van uw kind te ondersteunen door externe logopedie, fysiotherapie of andere soorten therapie. Wanneer dit nodig is worden de behandeldoelen zo veel mogelijk in het dagritme van uw kind verwerkt.

Lees hier meer over voorschoolse educatie.

Maatwerk op de buitenschoolse opvang

Ook op de buitenschoolse opvang bieden wij maatwerk: wanneer dit nodig is kan uw kind individuele begeleiding krijgen tijdens het maken van huiswerk of het extra oefenen op lesstof van school. Ook is er de mogelijkheid tot externe logopedie, fysiotherapie of andere soorten therapie. In dit geval worden de behandeldoelen in het dagelijks werken met uw kind gekoppeld.

Wanneer kinderen de BSO leeftijd bereiken, kan het zijn dat zij door aanwezige problematiek
gediagnostiseerd worden. Zij kunnen bij ons persoonlijke begeleiding ontvangen in de omgang met zichzelf en anderen. Ook is dit een leeftijd waarbij kinderen sneller problemen ervaren in situaties als rouw of na een scheiding. In dit soort gevallen hebben we een kindercoach die ondersteuning kan bieden wanneer zij hierbij emotioneel vastlopen.

Vanuit Kinderopvang Breed bieden wij de mogelijkheid om samen met u als ouder deel te nemen aan gesprekken op school. Met als doel een eenduidige manier van handelen op school, bij de BSO en thuis af te stemmen.