Maatwerk

Maatwerk op de dagopvang

Wij bieden maatwerk op de dagopvang door mogelijkheden te bieden tot individuele begeleiding wanneer dit noodzakelijk is. Daarnaast kan de ontwikkeling van uw kind worden ondersteund door externe logopedie, fysiotherapie of andere soorten therapie. In dit geval worden behandeldoelen zo veel mogelijk in het dagelijks werken met uw kind geïntegreerd.

Maatwerk op de peuter- kleuteropvang

Een groot onderdeel van ons maatwerk op de peuteropvang is het speciaal door Kinderopvang Breed ontwikkeld speel- en leerprogramma: De Breede wereld van IK. In dit programma is extra aandacht voor taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling van peuters. Dit programma maakt het mogelijk om binnen de thema’s individueel maatwerk te bieden op de gebieden waar een peuter extra ondersteuning in nodig heeft. Lees hier meer over voorschoolse educatie.

Wanneer een kleuter onvoldoende onderwijsrijp is om in te stromen op het primair onderwijs is het mogelijk om voor een kortdurende periode (tot het 5de jaar) deel te nemen aan de kleuteropvang van Kinderopvang Breed. Samen met ouder(s) en basisschool stellen we een handelingsplan op van waaruit wij aan de slag gaan met de gebieden die extra ondersteuning nodig hebben.

Maatwerk op de buitenschoolse opvang

Ook op de buitenschoolse opvang bieden wij maatwerk: wanneer dit nodig is kan uw kind individuele begeleiding krijgen tijdens het maken van huiswerk of het extra oefenen op lesstof van school. Ook is er de mogelijkheid tot externe logopedie, fysiotherapie of andere soorten therapie. In dit geval worden de behandeldoelen in het dagelijks werken met uw kind gekoppeld.

Wanneer kinderen de BSO leeftijd bereiken, kan het zijn dat zij door aanwezige problematiek
gediagnostiseerd worden. Zij kunnen bij ons persoonlijke begeleiding ontvangen in de omgang met zichzelf en anderen. Ook is dit een leeftijd waarbij kinderen sneller problemen ervaren in situaties als rouw of na een scheiding. In dit soort gevallen hebben we een kindercoach die ondersteuning kan bieden wanneer zij hierbij emotioneel vastlopen.

Vanuit Kinderopvang Breed bieden wij de mogelijkheid om samen met u als ouder deel te nemen aan gesprekken op school. Met als doel een eenduidige manier van handelen op school, bij de BSO en thuis af te stemmen.