Opvang en educatie voor elk kind

Wanneer je als kind vertrouwen hebt in jezelf, sta je open voor groei en ontwikkeling.

20170307_KOV_Breed_581@2x

Wie ben je, wat wil je en wat heb je nodig om te groeien?

Alle kinderen zijn uniek. Sommige kinderen hebben meer of een specifiekere begeleiding nodig dan anderen. Kinderopvang Breed biedt opvang waarin ieder kind zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd kan voelen.

Kinderopvang Breed combineert kinderopvang, begeleiding en zo nodig specialistische zorg. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op een actieve en normale deelname aan onze samenleving. Het leveren van maatwerk is daarom voor ons een belangrijke uitgangspositie. Dit kan op medisch gebied, maar ook op pedagogisch gebied of bij ontwikkelingsachterstanden door sociale omstandigheden.

Plezier, leren en spelen

Kinderopvang Breed biedt spelmateriaal en begeleiding om spelenderwijs de motoriek, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en creativiteit van uw kind te ontwikkelen.

Buiten spelen, knutselen, spelen in de huis- of bouwhoek, verkleden, of spelletjes doen aan tafel: er zijn oneindig veel speelmogelijkheden. Natuurlijk is er ook ruimte voor om huiswerk te maken of extra te oefenen op lesstof van school. We bieden kinderen handvatten om met zichzelf en anderen om te kunnen gaan, zowel nu als later op school en in de maatschappij.

Voorschoolse Educatie

Voorschoolse educatie is vanaf 1 januari 2022 voor peuters van 2 tot 4 jaar, bedoeld als aanvulling op de reguliere peuteropvang voor kinderen die wat extra oefening nodig hebben. Op de peuteropvang werken we met een speciaal door Kinderopvang Breed ontwikkeld speel- en leerprogramma: De Breede wereld van IK. In dit programma is extra aandacht voor taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling van peuters. Zo kan uw kind een goede start maken op de basisschool.

Trots op ons werk

Mare

Breng mijn dochter met een gerust hart weg en haal haar blij weer op. Ben erg gelukkig met jullie!