Kinderopvang Holtenbroek

Kinderopvang Holtenbroek

Peuteropvang

Peuters kunnen spelenderwijs ontdekken en leren op de peuteropvang van Kinderopvang Breed. Hier kunnen ze alvast wennen aan hoe het straks op de basisschool zal zijn: in de kring beginnen we de dag samen met leeftijdsgenootjes en gezamenlijke activiteiten doen, maar ook zelfstandig in prentenboeken neuzen of spelletjes aan tafel doen.

De peuteropvang in Holtenbroek is tijdens schoolweken geopend van 09:00 – 13:00 uur (inclusief lunch). De groepen hebben maximaal 16 kinderen.

Op de peuteropvang wordt er gewerkt op basis van thema’s, waarbij de kinderen met één onderwerp in allerlei verschillende vormen bezig zijn. Kinderen raken enorm gemotiveerd wanneer een thema herkenbaar is en voor hen gaat leven. Thematisch werken biedt voor de peuters mogelijkheden om emoties te beleven, logisch te denken en sociale vaardigheden te oefenen. Per periode verschillen de onderwerpen: bijvoorbeeld herfst of zomer, maar ook thema’s zoals familie, techniek en het lichaam komen voorbij.

Door leermomenten in het thema te verwerken raken de kinderen meer betrokken bij het onderwerp en de oefeningen. Deze bestaan bijvoorbeeld uit taal- en spreekvaardigheden, kleuren, rekenen, motoriek, sociaal emotionele vaardigheden en kunstzinnige ontwikkeling tijdens het knutselen.

Taal en spraak zijn belangrijke aandachtspunten bij de peuteropvang. Gedurende de dag komt dit constant naar voren. Natuurlijk door interactie met andere kinderen en de leid(st)ers, maar ook tijdens het verschoningsritueel, het eet-drink-moment en het buitenspelen wordt continu geoefend met taal.

Voorschoolse Educatie

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar, bedoeld als aanvulling op de reguliere peuteropvang voor kinderen die wat extra oefening nodig hebben. Op de peuteropvang werken we met een speciaal door Kinderopvang Breed ontwikkeld speel- en leerprogramma: De Breede wereld van IK. In dit programma is extra aandacht voor taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling van peuters. Zo kan uw kind een goede start maken op de basisschool.

Voorschoolse educatie in Holtenbroek tijdens schoolweken extra af te nemen op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur. De groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen.

Kinderopvang Holtenbroek
Kinderopvang Holtenbroek

BSO

Buiten spelen, knutselen, spelen in de huishoek of bouwhoek, verkleden of spelletjes doen aan tafel: er zijn op onze buitenschoolse opvang oneindig veel speelmogelijkheden. Natuurlijk is er ook ruimte voor kinderen om hun huiswerk te maken of extra te oefenen op lesstof van school.

Onze buitenschoolse opvang bestaat uit drie groepen: De Avonturiers (4+ jaar), de Ontdekkers (4+ jaar), de Piraten (4+ jaar) en de Rangers (7+ jaar). De groepen hebben een eigen groepsruimte, die zijn ingericht op basis van de interesses van de kinderen op de groep.

Op de buitenschoolse opvang worden er activiteiten als koken, sport en spel, theater en dans, projecten en uitstapjes gedaan. Met de ontwikkeling van deze activiteiten en de thema’s eromheen mogen kinderen actief meedenken. Op deze manier wordt de buitenschoolse opvang uitdagend, afwisselend en betekenisvol.

Wij werken met vaste leid(st)ers op de groep zodat uw kind met regelmaat dezelfde gezichten ziet. Ook werken wij met gezinsmentoren. Deze mentor is bekend met uw kind en uw vaste aanspreekpunt bij alle zaken betreffende uw kind, school en opvoeding.

Tevens is de mogelijkheid tot het brengen en halen van en naar sport, muziekles en zwemles.

Stel uw vraag