Kinderopvang Stadshagen

Kinderopvang Breed op  KBS de Boxem en KBS de Vlieger 3

Met ingang van 4 september 2023 start Kinderopvang Breed samen met KBS de Boxem, KBS de Vlieger 3 en Catent Kinderopvang twee nieuwe kindcentra in Stadshagen. Kinderopvang Breed verzorgd met ingang van het nieuwe schooljaar binnen beide scholen de dagopvang en peuteropvang en Catent Kinderopvang de buitenschoolse opvang.

Vanuit onze gezamenlijke expertises zullen wij toewerken naar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Kinderopvang Stadshagen

Peuteropvang

Peuters kunnen spelenderwijs ontdekken en leren op de peuteropvang van Kinderopvang Breed. Hier kunnen ze alvast wennen aan hoe het straks op de basisschool zal zijn: in de kring beginnen we de dag samen met leeftijdsgenootjes en gezamenlijke activiteiten doen, maar ook zelfstandig in prentenboeken neuzen of spelletjes aan tafel doen.

De peuteropvang in Stadshagen is tijdens schoolweken geopend van 08:30 – 12:30 uur (inclusief lunch). De groepen hebben maximaal 14 kinderen.

Op de peuteropvang wordt er gewerkt op basis van thema’s, waarbij de kinderen met één onderwerp in allerlei verschillende vormen bezig zijn. Kinderen raken enorm gemotiveerd wanneer een thema herkenbaar is en voor hen gaat leven. Thematisch werken biedt voor de peuters mogelijkheden om emoties te beleven, logisch te denken en sociale vaardigheden te oefenen. Per periode verschillen de onderwerpen: bijvoorbeeld herfst of zomer, maar ook thema’s zoals familie, techniek en het lichaam komen voorbij.

Door leermomenten in het thema te verwerken raken de kinderen meer betrokken bij het onderwerp en de oefeningen. Deze bestaan bijvoorbeeld uit taal- en spreekvaardigheden, kleuren, rekenen, motoriek, sociaal emotionele vaardigheden en kunstzinnige ontwikkeling tijdens het knutselen.

Taal en spraak zijn belangrijke aandachtspunten bij de peuteropvang. Gedurende de dag komt dit constant naar voren. Natuurlijk door interactie met andere kinderen en de leid(st)ers, maar ook tijdens het verschoningsritueel, het eet-drink-moment en het buitenspelen wordt continu geoefend met taal.

Kinderopvang Stadshagen
Kinderopvang Stadshagen

Voorschoolse Educatie

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar, bedoeld als aanvulling op de reguliere peuteropvang voor kinderen die wat extra oefening nodig hebben. Op de peuteropvang werken we met een speciaal door Kinderopvang Breed ontwikkeld speel- en leerprogramma: De Breede wereld van IK. In dit programma is extra aandacht voor taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling van peuters. Zo kan uw kind een goede start maken op de basisschool.

Voorschoolse educatie in Stadshagen tijdens schoolweken extra af te nemen op maandag t/m vrijdag van 08:45 – 12:45 uur. De groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen.

Stel uw vraag