Tarieven Peuteropvang

Binnen Kinderopvang Breed bieden wij zowel gesubsidieerde peuterspeelzaal plaatsen als peuteropvang vanuit de Wet Kinderopvang. Vanaf 2 jaar kunnen peuters deelnemen aan de peuterspeelgroep ter voorbereiding van de basisschool. Verantwoorde voeding, vers fruit en luiers zijn bij de prijs inbegrepen.

Komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag zijn de kosten voor de peuteropvang zoals hieronder vermeld.

Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang (Gemeente Zwolle) 2019

Gezamenlijk jaarinkomen gezin 2019
2 dagdelen van 4 uur
kosten per maand (1ste kind)
2 dagdelen van 4 uur
kosten per maand (2de kind)
lager dan €20.376 gratis gratis
€20.376 t/m €29.879 €11,47 €9,87
€29.880 t/m €41.116 €23,73 €12,27
€41.117 t/m €55.924 €36,53 €12,53
€55.925 t/m €80.387 €62,67 €18,13
€80.338 t/m €111.393 €105,87 €27,73
€111.394 en hoger €142,40 €51,20

Kostenoverzicht VVE

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling en een VVE-indicatie hebben gekregen vanuit het consultatiebureau kunnen vanaf 2,5 jaar vier dagdelen van 4 uur de peuteropvang komen bezoeken. De 2 dagdelen extra peuteropvang worden volledig bekostigt door de Gemeente Zwolle. De wijkverpleegkundige kan u hier meer over vertellen en tevens beoordelen of uw peuter hiervoor in aanmerking komt.

Prijzen 2019 voor peuteropvang vanuit de Wet Kinderopvang

Producten
Omschrijving Uurprijs
PEUTERSPEELOPVANG Vaste peuteropvang op een ochtend van 09:00-13:00 uur of middag van 13:00-17:00 uur €8,05
VERLENGDE PEUTERSPEELOPVANG Verlengde peuteropvang maximaal een half uur voor- na de peuteropvang €2,15 (per kwartier)

Wanneer u (beiden) werkzaam bent, studerende, een inburgeringscursus of traject volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit bedrag kunt u in mindering brengen op het bovenstaande uurtarief.

Klik hier voor de volledige prijslijst PSG 2019
Klik hier voor de leveringsvoorwaarden 2019 van Kinderopvang Breed

Op dit moment zijn er geen wachtlijsten voor onze peuteropvang.

Klik hier voor ons certificaat Klacht Vrij 2018 van de Geschillen Commissie

Wilt u een offerte? Klik hier voor het offerte aanvraag formulier.