Tarieven Peuteropvang

Binnen Kinderopvang Breed bieden wij zowel gesubsidieerde peuterspeelzaal plaatsen als peuteropvang vanuit de Wet Kinderopvang aan. Wanneer u (beiden) werkzaam bent, studerende, een inburgeringscursus of traject volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit bedrag kunt u in mindering brengen op het onderstaande uurtarief 

Komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag zijn de kosten voor de peuteropvang zoals hieronder vermeld.

Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang (Gemeente Zwolle) 2020

Gezamenlijk jaarinkomen gezin 2020
2 dagdelen van 4 uur
kosten per maand (1ste kind)
2 dagdelen van 4 uur
kosten per maand (2de kind)
lager dan €20.376 gratis gratis
€20.376 t/m €30.581 €10,93 €9,33
€30.582 t/m €42.082 €23,20 €11,73
€42.083 t/m €57.238 €36,27 €12,00
€57.239 t/m €82.276 €62,93 €17,60
€82.277 t/m €114.011 €107,20 €27,47
€114.012 en hoger €144,27 €51,47

Kostenoverzicht VVE

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling en een VVE-indicatie hebben gekregen vanuit het consultatiebureau kunnen vanaf 2,5 jaar vier dagdelen van 4 uur naar de peuteropvang. De wijkverpleegkundige van Icare kan ouder hier meer over vertellen en tevens beoordeelt zij of de peuter hiervoor in aanmerking komt. De 8 uur extra VVE (naast de reguliere 8 uur) wordt dan volledig bekostigt door de Gemeente Zwolle.  

Prijzen 2020 voor peuteropvang vanuit de Wet Kinderopvang

Producten
Omschrijving Uurprijs
PEUTERSPEELOPVANG Vaste peuteropvang op een ochtend van 09:00-13:00 uur of middag van 13:00-17:00 uur €8,17

Wanneer u (beiden) werkzaam bent, studerende, een inburgeringscursus of traject volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit bedrag kunt u in mindering brengen op het bovenstaande uurtarief.

Klik hier voor de volledige prijslijst PSG 2020
Klik hier voor de leveringsvoorwaarden 2020 van Kinderopvang Breed

Op dit moment zijn er geen wachtlijsten voor onze peuteropvang.

Klik hier voor ons certificaat Klacht Vrij 2019 van de Geschillen Commissie

Wilt u een offerte? Klik hier voor het offerte aanvraag formulier.